dissabte, 29 de juny de 2013

NPL _ ProgramaProjecte de promoció de la lectura

…és una iniciativa
Que neix l’any 2002 d’un grup de treball de professionals relacionats amb la literatura infantil i les biblioteques. L’existència d’aquest projecte ens arriba en forma de notícia d’una publicació italiana, i davant l’entusiasme que desperta el projecte italià Nati per leggere, ràpidament es comença a estirar el fil i a treballar la idea de portar-lo a terme al nostre país.
Amb la convicció que calia obrir el projecte a tots els col·lectius que treballen al voltant dels infants i la lectura, el Nascuts per llegir es presenta al Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, al Consell Català del Llibre per a Infants i Joves, a la Secció d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria, a l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica i a l’Associació Catalana de Llevadores. Tots ells aposten pel projecte i es comença a treballar per fer realitat el Nascuts per llegir a Catalunya.

…és un projecte
de promoció de la lectura per a infants de 0 a 3 anys, establint un vincle afectiu entre adults i petits al voltant del llibre.
Amb aquesta forta implicació es vol donar un contingut consensuat i estructurat, avalat per institucions que treballen amb infància, que contempli el fet de promoure la protecció del nen, no només de les malalties i de la violència, sinó també del seu adequat desenvolupament intel·lectual i emocional, prenent la lectura en veu alta com un vehicle fonamental pel seu creixement integral.
Molts estudis han demostrat la importància que té el fet de llegir en veu alta als infants. Explicar o llegir una història és una activitat que ajuda a millorar la relació entre pares i fills, estimula el plaer d’escoltar, d’imaginar i crear, desenvolupa el gust per aprendre, alhora que esdevé la base per poder establir una relació constant entre el món que envolta el nen i el seu propi món interior que haurà d’anar creixent al llarg de la seva vida.
Una de les raons més convincents del valor de la lectura en el primer any de vida dels infants és l’adquisició de la competència lingüística. El llenguatge verbal és un vehicle important de comunicació, per això llegir en veu alta als nens significa introduir-los en la consciència de l’estructura del llenguatge.
Reportatge del Nascuts per llegir de la XTVL!

Reportatge del Nascuts per llegir de la XTVL!


…és un crit d’alerta
Davant la importància que té la lectura en el desenvolupament emocional i cognitiu del nen, preocupats pel descens de l’índex de lectura a Catalunya que s’ha anat veient durant els últims anys, tot i la millora dels equipaments de salut comunitària i bibliotecaris.
És també un bon camí per abordar de forma integral i interdisciplinària la salut del nen i la seva família. El concepte de salut ja no és només l’absència o no de malaltia. La OMS defineix salut com un estat de benestar físic, mental i social, però podem ampliar aquesta definició amb la que va acordar el Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana que entenia la salut com “una manera de viure joiosa, solidària i autònoma”. La Declaració d’Otawa ens aporta un pas més: salut és també: “la capacitat de resposta, amb un esperit d’autoresponsabilitat i autodeterminació”.
Els bibliotecaris i els professionals del món del llibre poden aportar el grau de coneixement, els espais i els recursos bibliogràfics necessaris per treballar conjuntament aquesta visió de salut amb els pediatres, infermeres pediàtriques i llevadores.

…és una proposta que persegueix diferents objectius
  • Ajudar a establir un vincle afectiu entre adults i petita infància a través de la lectura.
  • Mobilitzar la comunitat que té cura dels infants perquè no només els protegeixi de les malalties i de la violència, sinó que promogui alhora l’adequat desenvolupament afectiu i cognitiu dels petits.
  • Promoure el gust per la lectura des del primer mes de vida, amb el treball conjunt entre biblioteques, pediatres i altres agents del món de la lectura i l’infant.
  • Involucrar i formar a la família en l’activitat lectora amb l’objectiu de què disposin de recursos per fomentar la relació que s’estableix quan uns pares llegeixen contes als seus fills.
  • Implicar a les institucions catalanes que treballen amb infància per tal que donin suport al projecte, ho assumeixin i s’involucrin en el desenvolupament d’estratègies que permetin un creixement avaluable i seriós de l’hàbit de la lectura en els nens, des del seu naixement.

…és un conjunt de professionals que treballen a diferents nivells
Pediatres, llevadores, infermeres pediàtriques, bibliotecaris, pedagogs i altres professionals relacionats amb el llibre i la literatura infantil i juvenil.

Objectius
 
Generals
1.       Ajudar a establir un vincle afectiu entre adults i petita infància a través de la lectura.
  1. Mobilitzar la comunitat que té cura dels infants perquè no només els protegeixi de les malalties i de la violència, sinó que promogui alhora el desenvolupament afectiu i cognitiu adequat dels petits.
  2. Promoure el gust per la lectura des del primer any de vida, treballant conjuntament entre biblioteques, pediatres i altres agents del món de la lectura i l’infant.

Específics
  1. Involucrar i formar la família en l’activitat lectora amb l’objectiu que disposin de recursos per fomentar la relació que s’estableix quan els pares llegeixen contes als seus fills.
  2. Fomentar el treball interdisciplinari entre els professionals de l’àmbit de la petita infància per tal que puguin combinar les seves realitats en un projecte al qual les institucions i les entitats es puguin adherir sota uns eixos comuns.
  3. Crear noves estratègies d’apropament a la lectura que identifiquin la realitat social catalana, les seves diferents problemàtiques i permetin compartir experiències i adaptar-les.
7.        Implicar les institucions catalanes que treballen amb infància per tal que donin suport al projecte, l’assumeixin i s’involucrin en el desenvolupament d’estratègies que permetin un creixement avaluable i seriós de l’hàbit de la lectura en els infants, des del seu naixement.
8.       Desenvolupar un treball integrador que contempli la petita infància i les famílies de diferents cultures.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

DIGUES LA TEVA!!